Udlejning af fælleshus

 

Fælleshuset udlejes kun til Kirsebærhegnets beboere.

Huset er beregnet til 48 personer.

Hvis det ikke overholdes, kan bestyrelsen beslutte, at beboeren får frataget retten for fremtidig leje af fælleshuset.

 

Henvendelse vedrørende reservation/udlejning af fælleshuset skal ske til:

 

Personligt:

Navn:                           Fælleshuset

Adresse:                       Kirsebærhegnet 17

I tidsrummet:                2. Mandag i måneden mellem 18.00-18.30

 

Skriftligt: 

Aflevering af reservation i postkasse nr. 17 tilhørende bestyrelsen.

I tilfælde af spørgsmål, vil bestyrelsen kontakte beboeren.

 

e-mail:

Henvendelse på:    kirhuset@hotmail.dk

 

Weekend:

Tidsrum:                          Fredag kl. 12.00 - Mandag kl. 08.00

Pris:                                 800,00 kr. + 600,00 kr. i depositum
                                        (Beboeren skal selv stå for den fulde rengøring af lokalerne)

 

1 dags leje:

Tidsrum:                          Fra kl. 08.00 - 24.00

Pris:                                 300,00 kr. + 600,00 kr. i depositum
                                        (Beboer skal selv stå for den fulde rengøring af lokalerne)

 

Der er opsat [Årskaldender] i glasburet mellem vaskeri og fælleshus, hvor udlejninger opdateres løbende.

 

Regler for leje af fælleshus:

Efter reservation vil beboeren modtage vejledning i postkassen.

Beboeren får udleveret nøglen til fælleshuset i sin postkasse sammen med en checkliste. Nøgle tilbageleveres i postkassen nr. 14.

Chrcklisten skal i udfyldt stand efterlades på køkkenbordet i fælleshuset efter lejen.

Fælleshuset vil blive synet/gennemgået for evt. fejl og mangler af bestyrelsen.

Er huset afleveret i tilfredsstillende stand, vil depositum blive tilbagekaldt på det oplyste kontonummer.

Er huset ikke afleveret i tilfredsstillende stand, vil nøglen blive afleveret tilbage sammen med en blanket, hvor det fremgår, hvad der skal udbedres og en fornyet tidsfrist. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, vil depositummet blive tilbageholdt.

Det er bestyrelsen alene, der vurderer, om huset er i orden.