Toggle Mobile Menu

Ind- og fraflytning


Her finder du information samt link til KAB´s hjemmeside, om hvordan du forholder dig i forbindelse med ind- og fraflytning.

 

Indflytning

Værd at vide om indflytning


Du underskriver en lejekontrakt og returnerer den til KAB

Du betaler første måneds husleje og indskud

Du kontakter selv dit ejendomskontor og laver aftale om udlevering af nøgler

I forbindelse med din indflytning bør du tjekke, om der er skader på din bolig. Det kan f.eks. være på inventar eller træværk.

Udfyld den fejl- og mangelliste, du får udleveret, og aflever den til kontoret senest 14 dage efter, du er flyttet ind og aftal dato for gennemgang af fejl- og mangler.

Sæt dig ind i reglerne for vedligeholdelse af din lejlighed (spørg på dit ejendomskontor)

Ved overdragelse af løsøre fra den tidligere lejer, skal der være udfærdiget et underskrevet dokument fra begge parter. Du hæfter selv for den fulde vedligeholdelse, bortskaffelse samt efterreparationer der kan forekomme i forbindelse med nedtagning. Vær opmærksom på, at du ikke har pligt til at overtage noget fra den tidligere beboer.

Læs mere

 

 

Fraflytning

Værd at vide om fraflytning

Send eller aflever en skriftlig opsigelse til KAB. Både du og evt. samlever skal skrive under.

Du har tre måneders opsigelse til den første hverdag i en måned.

KAB bekræfter din opsigelse

Du aftaler og underskriver blanketten vedr. fraflytningssyn på ejendomskontoret hurtigst muligt og senest 12 dage før fraflytning. Du kan også få lavet et synstjek.

Ved B-ordning lukkes kontoen, når du opsiger lejemålet. Sørg derfor for, at vedligeholdelsesarbejde er udført, godkendt af ejendomskontoret og pengene udbetalt, inden du siger op. Tjek § 6 i din lejekontrakt

Opsiger du en bolig for et dødsbo, skal du sende KAB en kopi af skifteretsattesten

I opsigelsesperioden har du pligt til at fremvise din bolig til boligsøgende. Oplys derfor dit telefonnummer og et tidspunkt, hvor vi kan træffe dig, på opsigelsesskemaet.

Ved tilladelse til at overdrage løsøre til den nye beboer, kontakt dit ejendomskontor, for hvordan det eventuelt kan gøres.

Læs mere