Et servicetjek er en faglig gennemgang af din bolig for fejl- og mangler, som du kan komme til at betale for ved en fraflytning.

Du kan også bede om et servicetjek, hvis du blot ønsker en løbende vurdering af dit lejemål.

Klik her hvis du vil læse mere om servicetjek